Trh BEMER

Túžba po zdraví, dobrom pocite a zvyšovaní výkonu nepozná medze a nie je ani zďaleka rozšírená len v kruhoch osôb vyššieho veku. Čoraz širšia cieľová skupina sa cíti byť konfrontovaná s problémami, aké dokáže vyriešiť práve technológia BEMER. A to na celom svete. Sú to nielen nezávislé hospodárske prognózy, ktoré produktom BEMER osvedčujú vynikajúci odbytový potenciál – vystačí sa pozrieť na súčasný stav, aby sme mohli s pokojným svedomím skonštatovať, že ľudia, ktorí technológiu BEMER doteraz spoznali a objavili pre svoje potreby, predstavujú iba vrchol ľadovca. Roboty je teda ešte poriadne veľa – no rovnako dobre sa tu dá i zarobiť. Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre BEMER, a nie pre konkurenčný produkt? Dôvod je prostý – žiaden konkurenčný produkt neexistuje. Aj univerzitný docent CA. Prof. Dr. med. Rainer Klopp, jeden z vedúcich výskumníkov zaoberajúcich sa problematikou mikrocirkulácie, nám potvrdzuje: „Technológia BEMER predstavuje v tejto oblasti najlepšie preskúmanú a najúčinnejšiu fyzikálnu terapeutickú metódu, akou medicína dneška disponuje.“ Ak sa teda rozhodnete pracovať pre BEMER, rozhodnete sa pracovať s jedinečným top produktom.

Je pritom jedno, či už dlhšiu dobu hľadáte lukratívny vedľajší zárobok, či pracujete ako lekár alebo terapeut a doplnkovým predajom produktov BEMER chcete spojiť užitočné s hospodárskym, alebo či ste odjakživa snívali o tom, že sa stanete svojím vlastným šéfom: s výrobkami BEMER máte šancu tento cieľ dosiahnuť. Pretože v každej životnej situácii ponúkame vhodnú možnosť, ako nám môžete pomáhať pri predaji. Možná je práca na živnosť i na vedľajší či hlavný pracovný úväzok.

Vaše pracovné možnosti:

  • Predávajte produkty BEMER na vedľajší úväzok a zarobte si tak atraktívny dodatočný príjem.
  • Svojimi organizačnými schopnosťami ponesiete zodpovednosť za vlastnú odbytovú skupinu, budete sa starať o ďalších biznis partnerov a primerane sa podieľať na ich obratoch.
  • Vidíte svoju perspektívu v manažmente? Tak sa skúste uchádzať o pozíciu manažéra tímu v spoločnosti BEMER. V tejto nesiete zodpovednosť za množstvo rôznych odbytových skupín a môžete vystúpiť až na pracovnú pozíciu organizačného riaditeľa.

S najlepšími pracovnými i hospodárskymi vyhliadkami. V oddelení odbytu firmy BEMER dostanete nielen potrebnú voľnosť, ale tiež poriadnu dávku príležitostí. Na začiatku vás obšírne zapracujeme, na akadémii BEMER získate vzdelanie poradcu pre zdravotnícke pomôcky a ohľadom všetkých dôležitých otázok, s ktorými budete akiste konfrontovaní najmä v začiatkoch, budete mať po svojom boku skúseného profesionála z oblasti odbytu firmy BEMER. Naše pestré podporné aktivity dotvára možnosť účasti na rôznych podujatiach a seminároch a poskytnutie efektívnych nástrojov pre váš každodenný predaj. A nezáleží pritom na tom, či chcete svoju činnosť pre BEMER začať radšej trochu pomalšie alebo by ste radi ihneď pracovali vo veľkom štýle. Nemusíte sa obávať rizík, pretože vaše počiatočné investície do nového obchodu budú minimálne. My totiž nechceme vaše peniaze, ale vašu kariéru.

Prečo práve BEMER?

  • Technológia BEMER je výsledkom dlhoročného výskumu a je rýchlym tempom naďalej rozvíjaná.
  • Technológia BEMER sa nedá skopírovať, je totiž chránená viacerými patentmi.
  • Spoločnosť BEMER pracuje smerom do vnútra i navonok seriózne a teší sa dobrému renomé.
  • BEMER účinne a profesionálne pracuje s verejnosťou, čím otvára pre svoj odbyt nejedny dvere.
  • Značka BEMER ponúka svojim partnerom profesionálne marketingové a reklamné koncepty a dáva im tak do rúk nástroj, ktorého pomocou si na trhu a v odbyte môžu vybudovať poriadny náskok.

Informujte sa teraz

Vaše kontaktné údaje